PORTFOLIO

OKŁADKI KSIĄŻEK
PROJEKTY KSIĄŻEK
ILUSTRACJA PRASOWA
LOGO
OPRAWA WIZUALNA WYSTAWY DYPLMOWEJ – ANIMOWANY, WIRTUALNY SPACER, MATERIAŁY PROMOCYJNE
ILUSTRACJE DLA DZIECI
PLAKATY
IDENTYFIKACJA WIZUALNA
ANIMACJE